Montel&Manciet Advocats I Principat d'Andorra


Olivier Montel Monteret i Maïtena Manciet Fouchier van fundar Montel&Manciet Advocats l'any 1992 a resultes de la fusió de dos despatxos preexistents.
Des dels seus inicis, s'ha caracteritzat per l'assessorament jurídic integral i multidisciplinari, tant de persones físiques com jurídiques.
La seva vocació ha estat la d'oferir un servei de màxima qualitat, adaptat a totes les necessitats dels seus clients.

En constant adaptació a l'entorn jurídic i econòmic, Montel&Manciet Advocats acompanya i recolza els seus clients en la presa de decisions
i en el desenvolupament de les seves activitats al Principat d'Andorra i a l'estranger, en col·laboració amb despatxos internacionals de gran prestigi.

Excel·lència, eficàcia i dinamisme són els valors que motiven la seva actuació.


Montel&Manciet Advocats I Principado de Andorra


Olivier Montel Monteret i Maïtena Manciet Fouchier fundaron Montel&Manciet Advocats en el año 1992, resultando de la fusión de dos despachos preexistentes.
Desde sus inicios, se ha caracterizado por el asesoramiento jurídico integral y multidisciplinario, tanto de personas físicas como jurídicas.
Su vocación ha sido la de ofrecer un servicio de máxima calidad, adaptado a todas las necesidades de sus clientes.

En constante adaptación al entorno jurídico-económico, Montel&Manciet Advocats acompaña y respalda a sus clientes en la toma de decisiones
y en el desarrollo de sus actividades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en colaboración con despachos internacionales de gran prestigio.

Excelencia, eficacia y dinamismo son los valores que rigen su actuación.


Montel&Manciet Advocats I Principauté d'Andorre


Olivier Montel Monteret i Maïtena Manciet Fouchier ont fondé Montel&Manciet Advocats en 1992, est le résultat de la fusion de deux cabinets préexistants.
Dès l'origine, sa vocation a été d'offrir un conseil juridique intégral et pluridisciplinaire, au service des personnes physiques ainsi que des sociétés et des administrations.
Su vocación ha sido la de ofrecer un servicio de máxima calidad, adaptado a todas las necesidades de sus clientes.

En constante adaptation à l'environnement juridique et économique, Montel&Manciet Advocats assiste ses Clients dans la prise de décision, et les accompagne dans leur activité nationale et internationale, en collaboration avec des cabinets internationaux prestigieux.

Excellence, efficacité et dynamisme sont les valeurs qui sous-tendent son action.


Montel&Manciet Advocats I Principality of Andorra


Olivier Montel Monteret i Maïtena Manciet Fouchier founded Montel&Manciet Advocats in 1992, as a result of the merger of two pre-existing law firms.
From the beginning, it has been dedicated to the integral and multidisciplinary legal counselling for both particulars and enterprises.
Its motivation has always been to offer a high quality service in order to meet all its clients' needs.

In continuous adaptation to the market and to the legal environment, Montel&Manciet Advocats has a strong commitment with its clients during the development of their activities in Andorra and abroad. It works in close collaboration with renowned international firms.

Excellency, efficiency and dynamism are the core principles that lead its practice.

Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 9.0.115 or higher.